Lääninhallitusten oppilasvalinta

Vuosina 1970-2019 lääninhallituksilla oli kouluosasto, sittemmin nimellä sivistysosasto, joka hoiti kouluntarkastukset, koulunrakentamisasiat ja oppilasvalinnat/yhteishaut (vuodesta 1978) toisen asteen oppilaitoksiin. Lääninhallitusten oppilasvalinta pyrki antamaan kaikille oppilaille samanarvoisia mahdollisuuksia päästä hakemaansa oppilaitokseen. Periaatteessa oppilaat otettiin oppilaitoksiin peruskoulutodistuksensa perusteella. Voidaan kuitenkin kyseenalaistaa, myönnettiinkö oppilaille yhtäläiset mahdollisuudet koska samanarvoisuus oli riippuvainen muista hakijoista kyseisenä vuonna kyseiseen oppilaitokseen. Jos jokin oppilaitos oli erityisen suosittu, kynnys päästä kyseiseen kouluun nousi joskus hyvin paljon. Vastaavaan oppilaitokseen voisi olla paljon helpompi tulla hyväksytyksi muualla tai toisena vuonna. Tämä tarkoittaa, että todistus oli yleensä oltava paljon parempi kaupungeissa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla kuin näiden alueiden ulkopuolella.

Yhteisvalinta toisen asteen koulutukseen suuntautui ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin.  Myöhemmin nimi muutettiin yhteishauksi. Lääninhallitukset saivat tiedot oppilaiden arvosanoista suoraan luokalta 9. Toisten oli näytettävä todistuksensa ja täytettävä lomakkeensa itse ja lähetettävä se lääninhallitukselle. Oli myös hakijoita, jotka tulivat ja keskustelivat lääninhallituksen virkamiehen kanssa ennen kuin he siellä ollessaan täyttivät hakemuslomakkeensa. Tapahtui myös, että oppilaan vanhemmat ilmestyivät lääninhallitukseen keskustelemaan oppilaan jatkokoulutuksesta.

Lääninhallituksen virkamies tarkasti lomakkeet käsin. Lääninhallituksen ehdotus sisälsi aina ensimmäisen vaihtoehdon, mutta myös varavaihtoehtoja. Sitten lähetettiin lomakkeet Valtio tietokonekeskukselle, VTTK: lle, joka syötti ne tietokantaansa, josta koulut saivat tietoa hakijoiden pisteistä, toiveista ja prioriteeteistä. Pisteytysjärjestelmän avulla, joka perustui opiskelijan menestykseen peruskoulussa, laskettiin oppilaiden mahdollisuus päästä haluttuun kouluun toisella asteella.

VTTK: n ilmoittaman sijoituksen lisäksi yhä useammat oppilaitokset alkoivat vuosien varrella vaatimaan n.s. sopivuustestiä, jota voitaisiin verrata sisäänpääsytesteihin. Tämä koski ensiksi terveydenhuoltoalaa, mutta laajennettiin myöhemmin myös muille aloille.

Mukautetun opetuksen oppilaat saivat pisteitä kuten kaikki muutkin, mutta todettiin kuitenkin, että heidän koulutustaan oli ollut mukautettu. Ei aina ollut helppoa antaa selkeää ehdotusta oppilaitoksille, koska oli hakijoita, jotka esimerkiksi olivat käyneet koulua Ruotsissa tai jolta vertailukelpoiset arvosanat toisesta syystä puuttuivat. Siksi heitä ei voitu ottaa huomioon pistejärjestelmässä. Lääninhallitus antoi ehdotuksensa suoraan toisen asteen oppilaitoksille. Kuitenkin oppilaitos itse teki lopullisen hyväksymispäätöksen.

Lääninhallitusten päätökset saapuivat yleensä oppilaitoksiin heinäkuun alussa. Sen jälkeen oppilaan oli vahvistava, että hän ottaa osoitetun opiskelupaikan vastaan. Elokuussa oppilaitokset pystyivät vielä hyväksymään oppilaita vapaaksi jääneille opiskelupaikoille, mutta silloin hakemus ei enää käynyt lääninhallituksen kautta.

Oppilaanotto siirrettiin Opetushallitukselle pari vuotta ennen kuin aluehallintovirastot perustettiin vuonna 2010. Lääninhallitusten ruotsinkielisillä sivistysosastoilla työn olivat hoitaneet:

Yvonne Bergholm, toimistosihteeri, Helsingissä

Desirée Hindström, toimistosihteeri, Turussa

Margareta Strömman, toimistosihteeri, Vaasassa

Lääninhallitusten lakkauttamisen jälkeen nämä toimistosihteerit jatkoivat aluehallintovirastoissa toisissa tehtävissä kuten täydennyskoulutuksessa, laskutuksessa ja tilastojen seurannassa. Nykyään oppilasvalinta on siirretty täysin yksittäisille oppilaitoksille.

 

Lähde:

Haastattelu Yvonne Bergholmin kanssa syksyllä 2018

 

Martin Gripenberg

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s